Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Kultea


Portálok és pénztárgépek anno
West End City Center
2006-11-04 - 2006-11-13


A pénztárgép egy nyomtatószerkezettel ellátott összeadó gép. A vevő számára nyugtázza a fizetést, a tételeket a számlálószerkezetben folyamatosan összegzi, és a gépben elhelyezett papírtekercsre (ellenőrző szalag) ugyancsak nyomtatásban tételesen feljegyzi.

Születése a hagyomány szerint véletlennek köszönhető. Az 1870-es években egy kereskedősegéd rekedtre kiabálta magát, mialatt nagyotthalló főnökének bediktálta a fizetendő összegeket. Hogy segítsen magán, 0-tól 9-ig sorszámozott léceket mutatott fel. Egy mérnök-vásárló észrevette ezt, és szerkesztett egy olyan összegfelmutatót, amely egy helyen rögzített lécekből állt, és a fizetendő összeg gombnyomásra felugrott.
A kezdetleges szerkezetet az amerikai Nemzeti Ellenőrző Pénztár R.T. (The National Cash Register Co.) tökéletesítette és elterjesztette az egész világon. 1899-¬ben Budapesten vezérképviseletet nyitott bécsi fiókteleppel.
A Magyarországon 1900 körül megjelent National kasszák nem rendelkeztek nyomtatószerkezettel és billentyűmezővel. A kifizetett összegeket regisztrálták és összegyűjtötték a pénzt.
A II. világháború után a National pénztárgépeket felváltották a svéd Hugin és Sweda, az olasz RIV, a szovjet SZAM, a keletnémet Secura, és a magyar IGV típusok. Az Irodagéptechnikai és Finommechanikai Vállalat 1960-ban kezdte meg a pénztárgépek gyártását.

"Pestnek naponkint nevelkedő szépülését nagyon elő segítik ama szép kalmárboltok is, mellyek a Belváros fő utcáiban minduntalan meg nyittatnak, vagy csinosíttatnak. Kalmárjaink (a bécsiek mintájára) vetekedve egymással boltjaik elejébe szebbnél szebb kirakó üveg almáriumokat, képeket állítanak, sőt az egész bolt elejét különös szépségű architectonikai készületekkel díszítik. Meglepők ama most divatba jött lábnyi nagyságú betűkkel írt címnevek is, mellyek különféle színnel és árnyéklattal festetnek a bolt feletti táblákra. "
(Honművész, 1833)
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1036 Budapest, 
Korona tér 1.
(volt Dugovics Titusz tér)
Tel.:375-62-49
Fax.:269-54-28
e-mail: mkvm@iif.hu

Megközelíthető a 206-os és a 86-os busszal (Kiscelli u.), az 1-es villamossal és az 5-ös hévvel (Szentlélek tér)
Fenntartó intézmény: